FRESH

Свежо!

Щандовете за плодове и зеленчуци никога не са били толкова вълнуващи. Съдържанието на този проект е изпълнено със свежест от всички гледни точки като оставя пространството отворено към посетителите. Вложените материали са с неутрални цветовете, а акцентът е върху цветовете на предлаганите продукти. Дървесният фладер използван във вътрешността подсилва идеята за натурални продукти. Интериорът е осъществен по проект на Архитектурно студио „Ситискейп“ (site.cityscape.bg).